Formació

En l'actualitat hi ha 24 universitats quiropràctiques repartides per tot el món. Les universitats estan reconegudes legalment pel Ministeri d'Educació a través del Consell d'Educació Quiropràctica (CCE) per conferir el grau de Doctor en Quiropràctica després de 6 anys d'estudis especialitzats i internat clínic.

L'octubre de 2007 es va inaugurar la primera universitat de Quiropràctica a Espanya, el Real Centro Universitario El Escorial, a Madrid. Al 2009 s’ha obert la segona Universitat de Quiropràctica a Barcelona, el Barcelona College of Chiropractic (BCC).

Les àrees d'estudi científic són les relacionades amb la cura de la salut de l'ésser humà. Per això, les disciplines que ha d'estudiar un Doctor en Quiropràctica són les següents:

 • Anatomia
 • Miologia
 • Osteologia
 • Angiologia
 • Esplacnología
 • Neurologia
 • Embriologia i genètica
 • Òrgans especials dels sentits
 • Dissecció humana i anatomia topogràfica
 • Anatomia palpava i diagnòstic palpatòria
 • Bioquímica
 • Fisiologia
 • Patologia
 • Laboratori i anàlisis clíniques
 • Radiologia: física i diagnòstic
 • Diagnòstic quiropràctic
 • Comportament clínic humà
 • Obstetrícia i ginecologia
 • Pediatria
 • Geriatria
 • Toxicologia
 • Dermatologia
 • Otorinolaringologia
 • Psicologia
 • Nutrició i endocrinologia
 • Ortopèdia
 • Teràpia física
 • Primers auxilis i emergències
 • Anàlisi espinals
 • Principis i pràctica de la quiropràctica
 • Manipulació
 • Mobilització
 • Teràpia manual
 • Tècniques d'ajust
 • Pràctica clínica

Formació de Quiropràctica