Definició

La Quiropràctica és la professió sanitària que s'ocupa de la detecció i correcció de la subluxació vertebral. Ajuda a la prevenció de les alteracions del sistema múscul-esquelètic i els efectes que produeixen aquests desordres en la funció del sistema nerviós i en la salut en general.

El tractament és fonamentalment manual, sent característica única de la nostra professió l'ajust vertebral manual específic.

La Quiropràctica es basa en la premissa que l'òptim funcionament de l'organisme, precisa el correcte funcionament del sistema nerviós, i aquest depèn d'una columna vertebral sana. Així, l'ajust vertebral no s'usa només per a combatre la malaltia sinó per tractar les seves causes, mantenint el benestar del pacient.

La Quiropràctica és la tercera professió sanitària d'atenció primària en el món, després de la Medicina i la Odontologia quant a nombre de persones que es beneficien d'ella, i la de més ràpid creixement.

L'Associació Espanyola Quiropràctica, fundada al 1986, és l'organisme col•legial que regula la professió i reuneix exclusivament als Doctors en Quiropràctica amb títol universitari expedit per alguna de les universitats de quiropràctica reconegudes internacionalment pel Consell Europeu d'Educació Quiropràctica.

Definició de Quiropràctica